header

Styrelsen består av:

Ordförande/Kassör Ove Erikson
Mail: oveerikson@gmail.com

Sekreterare Jon Sjöstedt
Mail: jonsjostedt@gmail.com

Styrelseledamot David Tåhlin
Mail: david.tahlin.gsk@gmail.com

Webmaster Mats Sandquist
Mail: mats_sandquist@hotmail.com

Styrelseledamot Christoffer Widegren
Mail: christoffer@cw-logistik.se

Styrelseledamot Mats Sandquist


Styrelseledamot Angelica Alvarsson