header

Styrelsen består av:

Ordförande Erik Lidén
Mail: erik.liden.el@gmail.com

Kassör Ove Erikson
Mail: oveerikson@gmail.com

Sekreterare Jon Sjöstedt
Mail: jonsjostedt@gmail.com

Styrelseledamot/Webmaster Mats Sandquist
Mail: mats_sandquist@hotmail.com

Styrelseledamot Christoffer Widegren
Mail: christoffer@cw-logistik.se

Styrelseledamot Johan Nilsson
Mail: johan.nilsson287@gmail.com