Göteborgs Styrkelyftarklubb
header

Tider för bemanning. Skrolla i FB inläggen ovan.

Välkommen till vår hemsida.

Här kommer det postas inlägg och info om vad som händer här på GSK.
Hemsidan kommer vara under konstruktion en tid så om ni saknar något eller har några idéer får ni gärna maila oss.
Följ oss gärna även på Facebook och instagram.
Har ni övriga frågor kan ni maila goteborgsk@gmail.com

GSK värdegrund.

För alla Styrkelyft ska kunna utföras av alla i olika former och träningsformen ska vara tillgänglig,väl instruerad och tydlig.Medlemskapet i föreningen ska bygga på ett mervärde och ettengagemang för den enskilda individen så att alla oavsett kön, ålder, funktioneller ambitionsnivå känner sig inkluderade.

Samverkan Vi jobbar för att utveckla vår idrott i enlighet med vår vision. För att göra detta behövssamarbeten och samverkan nationellt och internationellt på alla nivåer.

Utveckling Att vilja göra framsteg utifrån nivå och ambition ska prägla vår verksamhet liksomframåtanda och nytänkande. Det finns en glädje i att utvecklas och att vara med ochutveckla andra som idrottare, medmänniska och föreningsmänniska.

Rent spel Svensk styrkelyft ska ha ett gott rykte som idrott när det handlar om rent spel. Alla i våridrott ska kunna tävla på likavillkor, vara ärliga och inte fuska. Vi ska alltid arbetapreventivt motdiskriminering, doping och fusk.

Många volontärer finns - hjälp oss att nå äldre och andra riskgrupper

Göteborgs Stad har ingått ett avtal med Röda Korset om att samordna stadens volontärinsatser. Många göteborgare har hört av sig om att hjälpa till som volontärer vilket är glädjande. Men vi behöver nå ut till fler personer i riskgrupp som kan behöva hjälp.
Möter du äldre eller andra riskgrupper som kan behöva hjälp av volontärerna? Sprid gärna info eller hjälp dem att ta kontakt med Röda Korset.
Kontakta Röda Korset:
E-post: frivillig.gbg@redcross.se
Telefon: 073 – 839 86 88

2020-04-23